Baspaket

Ekonomisk förvaltning är en tjänst som få föreningar klarar på egen hand. Vi på SvenskBrf har därför satt ihop ett prisvärt baspaket som vi vet kommer att underlätta arbetet för styrelsen i din bostadsrättsförening.

Följande tjänster ingår i paketet:

Bokföring och redovisning

Varje händelse av ekonomisk art som påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi måste bokföras, vilket betyder att den skrivs ner. Bokföringen behöver verifieras med ett dokument som bekräftar affärshändelsen. Det kan exempelvis röra sig om fakturor, kvitton, kontoutdrag eller ett skuldebrev.

Föreningen ska löpande bokföra i grundbok och huvudbok. I grundboken sorteras affärshändelserna i registerordning. Huvudboken ger en överblick över olika kategorier av händelser. Bokföringen måste ske så snart som möjligt. För kontanta in- och utbetalningar gäller nästkommande vardag. För övriga transaktioner gäller nästkommande månad. Bokföring kräver struktur och planering – något vi på SvenskBrf är bra på!

Likviditetsplanering

Likviditet i det här sammanhanget är en benämning på bostadsrättsföreningens kortsiktiga betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Korts sagt handlar det exempelvis om hyressättning och möjlighet att betala fakturor.

Myndighetsrapporter

Vid överlåtelse av bostadsrätt så skickas kontrolluppgifter till berörda myndigheter. Vi ser även till att föreningens deklarationer lämnas in.

Avgifter, hyror och betalningar

Vi skickar ut avier till boende i föreningen och ser till att hyrorna blir betalda. Som medlem i styrelsen kan det vara jobbigt att gå till grannen för att fråga varför hyran är sen. Påminnelsen sköter vi på SvenskBrf om genom vår tjänst. Vi ser också till att era leverantörsfakturor betalas i tid efter att ni konterat dem i vår portal.

Lägenhetsförteckning och pantregister

Styrelsen i en bostadsrättsförening är skyldig att föra en lägenhetsförteckning som visar på vilket plan lägenheten är belägen, hur många rum lägenheten har samt om det finns andra utrymmen som hör till lägenheten. Det är bara ägaren av bostadsrätten som kan få ut uppgift om den egna bostaden i lägenhetsregistret.

Hemsida/intranät

Vi på SvenskBrf erbjuder marknadens bästa hemsidor och intranät för bostadsrätter. Väljer ni oss som förvaltare får ni tillgång till så väl hemsida som intranät på köpet.

Kreditupplysning

När det sker en försäljning av en bostadsrätt i föreningen tar vi en kreditupplysning på den/de nya ägarna för att säkerställa att köparen/na har möjlighet att fullfölja sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen.

Hantering av överlåtelser

Vid överlåtelser så registreras den eller de nya ägarna i föreningens lägenhets register. Vid eventuell pant av lägenhet registreras även dessa i föreningens pantregister köparen av lägenheten debiteras separat för detta med 1% av prisbasbeloppet. Kontrollugifter skickas sedan till berörda myndigheter. Om föreningen önskar görs även en kreditupplysning i samband med detta. För detta debiteras föreningen en särskild överlåtelseavgift 2.5% av prisbasbeloppet.

Årsredovisning, bokslut och deklaration

Varje år hjälper vi föreningen att ta fram en årsredovisning, bokslut och förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är en sammanställning av bostadsrättsföreningens ekonomi under året som gått. I årsredovisningen redovisas resultatet i form av en årsberättelse som kompletteras med siffror. Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ta fram och lämna in en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Varje år hjälper vi till med deklarationen.

Mäklarkontakt

Vid försäljning av bostadsrätt i föreningen så hjälper vi fastighetsmäklare med den information som behövs för att enkelt och smidigt kunna genomföra sitt uppdrag och en ny medlem i föreningen blir noterad enligt alla formkrav.