Tillval

Föreningens ekonomi kan innebära att styrelsen står inför olika sorters utmaningar som kan vara svåra att sköta på bästa sätt. Förutom vårt mycket prisvärda baspaket erbjuder vi följande tjänster:

Överlåtelser

Vid överlåtelser registrerar vi den nya ägaren i lägenhetsregistret. Vi tar en kreditupplysning på den nya ägaren samt sköter föreningens pantregister. Om ett lån tas med bostaden som säkerhet kallas det för pantsättning. Om en lägenhet är pantsatt hos ett kreditinstitut är det upp till föreningen att notera detta i sitt pantregister. Vi på Svensk brf kan hjälpa till med att upprätthålla såväl lägenhetsförteckning och pantregister. Det enda ni som förening behöver göra är att meddela oss om något inträffar.

Kontraktshantering

Vi hjälper till att ta fram kontrakt för lägenheter, lokaler, förråd, garage mm.

Hyresberäkningar och hyresförhandlingar

Det är inte alltid självklart att sätta en hyra för lägenheter eller andra utrymmen. Detta kan vi hjälpa till med. Står ni inför en hyresförhandling kan vi medverka som ombud/biträde.

Fastighetsförsäkringar

Alla bostadsrättsföreningar ska vara försäkrade men priserna på försäkringar varierar. Vi kan hjälpa er att titta på olika sorters försäkringar och hjälpa till med upphandling, så att ni får ett bra och prisvärt alternativ.

Låneadministration

Vi hjälper till att hålla koll på de lån som finns knutna till din förenings fastighet/fastigheter.

Löner och arvoden

Vid behov tar vi ansvar för utbetalningar och löneadministration till styrelsen och andra som föreningen anställer. I detta inkluderas så klart samtliga kontrolluppgifter.

Ordförandeskap vid föreningsstämma

Vi finns gärna med som ordförande vid föreningsstämma och hjälper till att förklara paragrafer som är otydliga för medlemmar.

Vi arbetar helt digitalt

Att använda stora mängder papper är inte bra för vår miljö, dessutom innebär pappersadministration en större arbetsbelastning för din förenings styrelse. För att underlätta arbetar vi helt digitalt. Pappersfakturor skannas in och laddas upp på din förenings logg. Om allt material finns tillgängligt online kan alla som sitter i styrelsen ha tillgång till alla viktiga dokument och nya styrelsemedlemmar kan snabbt sätta sig in i arbetet.